http://www.youtube.com/watch?v=DGi7epwV2WM&feature=related

 

為什麼即使到了現在

就算我已經是一個大人了


我還是覺得自己像那個
當別人都可以義無反顧往前走時
仍然停在原地的孩子


還是那個
活在自己幻想世界
認為大家都和自己一樣想要這樣自由地互相陪伴的孩子
                                                                                                            

  那個最後被留下來的孩子。

    全站熱搜

    pattyc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()